Om Asio

Om Asio

Asio är en producent av spel med pedagogiskt innehåll.

Våra produkter motiverar till lärande genom att använda interaktiva medier. Vi önskar att väcka nyfikenhet och intresse för matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen bland unga.

Vi samarbetar med aktörer från den akademiska miljön och spelindustrin och vi prioriterar hög kompetens.

Asio Partners: Kjeller Innovasjon, Forskningsrådet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Innovasjon Norge